Marka Tescil Nedir?
İZMİR MAKRA TESCİL NEDİR
Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır.
Marka Tescil Sorgula
izmir Marka Tescil Araştırması
Marka tescil başvurusundan önce tescil ettirilmesi düşünülen markanın araştırması yapılarak benzerlerinin daha önce tescil ettirilip ettirilmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Marka Tescil Sınıfları
Marka Tescil sınıfları izmir
Marka tescilinde kullanacağınız sınıfları sınıflar listesinden seçebilirsiniz. Sınıflarınızı tespit ederken uzman yardımı almak için lütfen 0232 3644903 nolu telefondan bize ulaşınız.
Başvuru Evrakları
izmir Marka Tescil Başvurusu Evrakları
Türkiye'de tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Gerçek/tüzel kişiler tek başlarına / Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilir.
Marka Tescil Sureci
Marka Tescil Sureci izmir
Marka Tescil süreci başvurusu ile başlar, belge düzenleme işlemi ile son bulur. Ofisimiz vasıtasıyla yapılan marka başvurularında marka başvurusunun red edilmesi durumu söz konusu olmaz.
Marka Yenileme İşlemleri
Marka Tescil Yenileme İşlemleri için izmirdeki vekil firma
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir. Süresi dolan marka, sahibinin/yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir.
Marka Tescil
Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü; bu durumda,
PatentTescil
Patent Tescil Sistemi : Buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda bir özerklik vererek, diğer insanları da buluşlar yapmaya teşvik eder.
Endüstriyel Tasarım Tescili
Bir ürünün tümü veya bir parçası yada üzerinde bulunan süslemenin çizgisi, rengi, belirli yapısı, şekli, sesi, esnekliği veya diğer karakteristik özellikleri ile insan duyuları tarafından
Faydalı Model Tescil
Bir Buluşun Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunması İçin Taşıması Gereken Nitelikler ;
a-Yenilik : Faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce
Com.Tr Uzantılı Alan Adı için Marka Tescili
Şirketler kurumsal web siteleri hatta şahıslar dahi siteleri yapıyor, yaptırıyor. Ancak karşılaşılan en büyük sorun istenilen alan adının (Domain’in) daha önce tescil edilmiş olmasıdır.
Marka İtiraza Karşı Görüş
Marka başvurularının yapılmasına müteakip , Türk Patent Enstitüsü’ nün şekli ve hukuki değerlendirmesi sonrası başvurular, Resmi Marka Bültenin de yayına çıkar. Yayın süresi 556 Sayılı Marka KHK ve buna bağlı yönetmelikte belirlendiği üzere 3 aydır. Bu üç aylık yayın süresi içerisinde önceki marka sahipleri veya başvuru sahipleri daha önceden tescilli marka haklarına dayanarak marka başvurusuna yayın süresi içerisinde itiraz edebilirler.
Marka Tescil Devir
Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.

Devir işlemi hukuki olarak marka başvurusuna da uygulanabilir, ancak tavsiye edilmez.

Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Yani işletmesini devreden bir kişi veya kuruluşun ayrıca marka devir işlemlerini yapması gerekmemektedir.
Marka Tescili Nasil Yapılır
Marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılır. Marka tescil başvuruları doğrudan TPE ne yapılabileceği gibi elektronik imza sahipleri TPE internet sitesinden online başvuru da yapabilir. Biz başvurularımızın tamamını online olarak yapmaktayız. Marka patent başvurularının online yapılması başvuru aşamasında işleri hızlandırmakta özellikle marka tescil işlemleri için 30-60 dakikada başvurunun tamamlanması mümkün olmaktadır.
Marka Tescil Hakkı Süresi
Marka bir ürün Ya da hizmeti diğerlerinden ayıran her türlü işaret veya kelime bütünüdür. Marka Tescilinde amaç yasa ile belirtilen korumaya sahip olmadır.
Marka Tescil koruma süresi 10 yıldır.

Marka Tescili koruma süresi 10.yıldan 6 ay evvellinde tekrar yenilenebilir. Marka Tescil hak sahibi veya varisleri bu süreyi sonsuza kadar 10 ar yıllık süreler dahilinde uzatabilir. Kayra Patent İzmir 0 232 364 49 03 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Marka Tescil Maliyeti
Marka tescil başvurusu aşamasında alınan ücretler Türk Patent Enstitüsüne ödenecek sınıf başına harç ücreti ve vekillik ücretinden oluşmaktadır.
Sınıf sayısı, başvurusu yapılacak markanın kullanılacağı ve ya kullanıldığı ürünlerin ve/veya hizmetlerin girmiş olduğu sınıfların belirlenmesi sonucu ortaya çıkar.

Vekil Tarafından Verilen hizmet marka başvuru sahiplerinin daha sonradan yaşayacakları maddi kayıpları ve zaman kayıplarını engelleyecektir.

Markanızı Neden Tescil Ettirmelisiniz
Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.

Devir işlemi hukuki olarak marka başvurusuna da uygulanabilir, ancak tavsiye edilmez.

Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Yani işletmesini devreden bir kişi veya kuruluşun ayrıca marka devir işlemlerini yapması gerekmemektedir.
Marka Tescil Ofisleri
Marka olarak tescil edilecek işaretin kanuni açıdan değerlendirilerek doğru seçilmesi sağlanır
Markaların tescil öncesi araştırmasının veya tescil işlemleri esnasında ki tüm işlemlerin teorik ve pratik bilgiye sahip resmi vekiller kanalı ile yapılması gerekmektedir.
Marka tescili ile ilgili ön araştırma, risk analizi ve değerlendirmelerinin ciddi bir şekilde yapılması daha en başında kuruluş ve kişilere çok büyük fayda sağlar ve zaman kazandırır.
Marka Tescil Karar Kriterleri
556 sayılı Markaların KHK hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasıdır.

KHK’nin 5. maddesine göre marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.
Tescil Edilemeyecek Markalar
Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler nelerdir?

* Marka tarifinde belirtildiği üzere öncelikli olarak Ayırt Edici olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi imkanı bulunmamaktadır. (556 s. KHK. m.7/a)

* Aynı ya da aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, (556 s. KHK. m.7/b)
Markanızı Tescil Ettirmezseniz
Size ait olan markanızı bir başkası tescil eder.
Tescili marka sahibi firmanın talebi üzerine ağır hukuki yaptırımlara maruz kalırsınız.
Yüklü tazminatlar ödersiniz.
Mallarınıza el konulur. Hizmetinizi sunmanıza engel olunabilir.
İş ilişkilerinize ve kazancınıza sekte vurur.
Bu durum para ve itibar kaybetmenize neden olur.
Tescilsiz markayla ticaret yapmak, firmanızın geleceğini tehlikeye attığı gibi, ülke imajına da zarar verir.
Hukuki olarak zor durumlara düşmenize neden olur.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
Ege Üniversitesi
ISO 9001:2015 Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmeti
ISO 22000 Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
TİRE
Tire Süt Kooperatifi
ISO 22000 Belgesi, ISO 9001:2015 Danışmanlık Hizmeti
ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi, TSE Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
YATSAN
ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi, TSE Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi hizmeti
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
AYDIN
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi
ISO 9001:2015 Belgesi Danışmanlık Hizmeti
Tarım Köyişleri izni, Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
TİRE
Tikab Ltd. Şti.
Tarım Köyişleri izni, Marka Tescil, ISO 22000 , ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi, CE Belgesi, ISO 9001 Danışmanlık, TSE Danışmanlık Hizmetleri
İZMİR
Güven Plastik Ltd. Şti.
ISO 9001:2015 , CE Belgesi, TSE Danışmanlık Hizmeti
ISO 9001:2015 Belgesi , Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Garanti Belgesi, HYB Danışmanlık
MANİSA
Efsane Mobilya LTd. Şti.
ISO 9001:2015 ,Endüstriyel Tasarım Tescil ,Marka Tescil Hizmeti,
TSE Beglesi,Garanti Belgesi, Satış Snrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirme
İSTANBUL
Cevahirler Holding
Agrega CE Belgesi, Perlit CE Belgesi, Belgelendirme Hizmeti
Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
UŞAK
Hacıbey Baklavaları
Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , Belgelendirme Hizmeti
ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
MANİSA
Tümer Metal Ltd. Şti.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti
CE Belgesi, TSE Belgesi, OHSAS 18001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, GMP Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
Yapısan Park
CE Belgesi, TSE Belgesi ,ISO 14001 ,GMP Belgesi, ISO 9001 Belgesi Hizmeti
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | İzmir Marka Tescil Belgesi